УСПЕХ ЗА ДИГИТАЛНИТЕ ТВОРЦИ

Александра Лалева от Xа клас, спечели първо място за дигитална рисунка във възрастовата група VIII-X клас. Благодарим на Алекс, че доказва, че в ПГКПИ учат талантливи деца!

В чест на своя 50-годишен юбилей  АЕГ „ Гео Милев” – гр. Бургас проведе конкурс за литература и изобразително изкуство  „Моето училище – моят свят“. Право на участие имаха всички  ученици от  VXІІ клас от училищата на територията на Република България. Конкурсът се проведе в два раздела : I раздел „Литература“ /поезия; проза/ и II раздел „Изобразително изкуство“ /рисунка – живопис и графика; компютърна рисунка/. Във всеки от разделите надпреварата се състоя в три възрастови групи : V – VІІ клас, VІІІ – X клас, XІ – XІІ клас.