ИНОВАЦИИ В БУРГАС

На 28 и 29 май 2021 година се проведе форум на тема „Иновации в Бургас“ по НП „Иновации в действие“ Модул 2. Във форума се включиха 21 училища от област Бургас и 2 гимназии-партньори на ПГКПИ по проекта – ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково и ПГИ „Георги Стойков Раковски“, гр. Ямбол. По време на форума 10 от иновативните училища в Бургас предствиха своите иновативни дейности и споделиха добри практики и постижения. Проф. Сотир Сотиров и неговият екип демонстрираха робота NАО, а ученици от ПГКПИ – робота Papper и слон изработен с Logo конструктор. На втория ден от форума учители и директори обсъдеха бъдещи иновации, приложими за учелищата в Бургас.