ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ

Членовете на методическото обединение по чужди езици непрекъснато инвестират в своето обучение, защото вярват, че за да бъдат максимално адекватни спрямо динамичната образователна обстановка и потребностите на своите ученици, трябва да усъвършенстват своите знания.

Ивелина Колева, преподавател по английски език, получи сертификат за успешно издържан курс за обучение на преподаватели към университета в Айова, САЩ на тема “Използването на технологии в обучението по английски език в класната стая”. Курсът е част от програмата на OPEN (Online Engilsh Professional Network), която представлява глобална мрежа за професионално обучение на преподаватели по английски език по света и е под егидата на Държавния Департамент на САЩ и американското правителство и се провежда със съдействието на Американското посолство в България. Обучението включва запознаването с популярни обучителни онлайн ресурси и инструменти при преподаването на всяко от основните езикови умения.

Spring 2021-Using Educational Technology-Ivelina_Kamenova_Koleva