ПЪТУВАНЕ ДО ПОЛША ПО ЕРАЗЪМ+

4 – 8 Април 2022

Пътуването до Полша

Един от проектите по Еразъм на ПГКПИ – “ Future cities smart and sustainable solutions“ проведе своята втора мобилност в Полша, град Билгорай. Дълго пътуване, задачи, екскурзии, приятелства, удоволствие и забавления и най-важното – опит. Това са думите, с които най-кратко мога да опиша преживяванията ни през този период.

Самолетът ни закъсня с един час още от София. Имаше риск да не можем да хванем връзката във Франкфурт. Там – дълги коридори, заяждащи се митничари, бягане. Накрая Самолетът – излетя за Краков. След това около три часа пътуване с автобус до Билгорай. Накрая хотел, настаняване и сън. На другия ден се срещнахме с другите участници в мобилността от другите държави.

Дейности по време на мобилността

Понеделник

Започнахме и работата по проекта. Най – напред се представиха отчетите по извършената работа до момента. Всички училища бяха работили усърдно. Представиха се интересни инициативи, изтъкваха се проблемите. Учениците от нашия отбор имаха интересни презентации. Според мен те бяха най -добрите. Все пак доста се бяха подготвяли!

 Вторник

На следващия ден бяхме на посещение до Замошч,  едно прекрасно градче с исторически център и прекрасни цветни сгради, пример за устойчивост на градския център от Средновековието.

 Сряда

Следващ ден: работа в международни отбори, по темата за умни и устойчиви решения в градовете по модела Печа Куча. Учениците работиха около 2 часа. Недостатъци, които бяха установени: само по един компютър на група, недостатъчна подготовка по ИТ на учениците от другите държави, общо взето само нашите ученици бяха моторът във всяка група, то няма и как да е другояче!

 Четвъртък

Друг интересен ден беше обект на наше посещение – Сандомиежч. Градът възниква през ранното средновековие, като се благоприятства от отличното местоположение на кръстовището на реките Висла и Сан и по пътя на важни търговски пътища. Благоприятните климатични и почвени условия са добра предпоставка за отглеждане на лозя, природата е прекрасна и тук могат да се видят феномени на растителни видове и земни форми. Прекрасен единствен слънчев ден за нас и чудесен поход (доста повървяхме пеша).

 Петък

Стигнахме и до представяне на общите презентации, което се случи в петък. Учениците се бяха справили добре, не казвам отлично. Липсваха им предложения свързани с използването на технологии за опазване на градската среда.

Получихме сертификати за участие, създадохме много приятелства, беше прекрасно. Учениците са много доволни, а това е най – важното. Пожелаваме си тези събития да съпътстват редовно  живота на нашето училище.