МОБИЛНОСТ В ГР. ВАРНА ПО НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

За периода 22.06. – 24.06.2022 г., 4 учители и 4 ученици от ПГКПИ – гр. Бургас, гостуваха на ПГКМКС, гр. Варна. За този период бяха извършени следните дейности:

Първи ден:

 • Учениците на ПГКПИ изявиха желание да се включат в урок по японски език, като извънкласна дейност за ПГКМКС. Учениците на ПГКПИ бяха впечатлени от уменията на преподавателя, успяха да научат няколко нови думи на японски език.
 • След приветственото слово на директора на ПГКМКС, гр. Варна – г-жа Вяра Дукова учениците демонстрираха проектните си дейности, представиха новите специалности, както и дейността на гимназията. Споделиха с останалите партньори радостта си от избора на име за тяхната гимназия – „Акад. Благовест Сендов“.
 • Демонстрация на енергиен проект, осъществен в двора на училището, с участието на учениците от специалност „Енергетика“ и преподавателя инж. д-р Илиян Илиев.

 • За „разчупване на леда“ учениците получиха възможност да демонстрират умения за подреждане на кула от мини столове и показаха завидни способности.
  Бяха обсъдени иновативните практики и на другите участници в програмата.

 

Втори ден:

 • Денят започна със забавления за учениците, организирани от педагогическия съветник и училищния психолог на ПГКМКС, след което бяха разделени на екипи, като всеки екип се формира от ученици от Бургас, Търговище и Варна. Учениците трябва да работят заедно по проект, който да представи техните идеи за училище на бъдещето.
 • Докато учениците работят в епик, учителите също имаха възможност да обменят добри практики със своите колеги и проведоха дискусия на тема „Предизвикателството да си иновативно училище“. Учителят по физика и астрономия, г-жа Диана Димова, сподели своя опит от международна мобилност и създаването на интегриран урок, включващ различни дисциплини.

 

 

 • През втората половина от деня, учениците продължиха своята работа в уоркшопа „Училище на бъдещето“ и разгледаха кабинетите по технологии на своите съученици от ПГКМКС.
 • Учителите се включиха в образователна дискусия на тема „Компетентностният подход в образователния процес“ и споделиха своя опит с останалите колеги.
 • В следобедните часове, образователната програма продължи с туристическа обиколка на гр. Варна с професионален гид. Обиколката започна от катедралния храм „Св. Успение Богородично“ и завърши при римските терми. Учениците затвърдиха своите знания по средновековна история и успяха да видят на видят някои от емблематичните и исторически сгради на града.
 • По време на туристическата обиколка, учениците и учителите на ПГКПИ се включиха в кампанията „Без дрога на пътя“ и „Не шофирай пил“. Изпробваха специални очила, които разкриват цялостната картина за шофьорите, които са употребили алкохол.

 

 

 

Трети ден:

 • Ученици и учители от трите училища отпътуваха към КК „Камчия“, където учениците защитиха своите проекти, по които работиха съвместно през периода. Отборите – Ecotech и Project Future се справиха повече от отлично и бяха отличени в различни категории – за най-добър екип, за най-креативна идея и т.н. Идеите на учениците бяха оценявани и от техните учители. Ecotech завоюваха награди за най-добра идея, а Project Future за най-добър отбор.

Отбор Ecotech и Отбор Project Future

 • След представянето на проектите, учениците имаха възможността да посетят Авиокосмическия център и Планетариума. Учениците слушаха лекционен курс за възникването и развитието на космонавтиката в исторически план, нейните първи победи, повече знания за планетата Земя, за Слънчевата система и космическото пространство, за ролята и перспективите, които стоят пред човечеството в изучаването и усвояването на Космоса.

 • Посещението завърши с разходка с лодка при устието на р. Камчия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Като резултат от дейностите по проекта са изготвени:

 • Публикации в сайта на гимназията
 • Публикации във Фейсбук
 • Презентация от учениците, участвали в мобилността