ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

19.02.2023 – Защитите на проектите приключиха успешно. И тази година учениците представиха проекти, достойни за национален кръг на олимпиадата по информационни тхнологии.

ПГКПИ отново е определено за училище – координатор на Областния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии.

Олимпиадата по информационни технологии се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в три състезателни групи. Те разработват собствен проект (софтуерен продукт) в определено направление за съответната възрастова група под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).

Тази учебна година до Областен кръг от област Бургас достигнаха 25 проекта от 5 училища: ПГКПИ, ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ОУ „Любен Каравелов“ и ПГЕЕ „Константин Фотинов“.

Защитите на проектите ще се състоят на 19.02.2023 (неделя) от 9:00 часа по приложения график в зали 104 и 106 на ПГКПИ-Бургас..

Всички ученици трябва да се явят 30 минути преди часа на защита по график. Желателно е участниците да носят собствени лаптопи, ако е необходим по-специфичен софтуер. Училището предоставя компютърни системи с инсталиран MS Office 2016, Visual Studio 2019 и достъп до Интернет.