МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Младшите посланици на Европейския парламент от ПГКПИ на заседание на Общински съвет, гр. Бургас

През изминалата седмица Младшите посланици на ПГКПИ имаха честта да присъстват на заседание на постоянната комисия за Наука, иновации и оперативни програми към Община Бургас. Председателят на комисията, проф. д-р Сотир Сотиров лично  приветства възпитаниците на гимназията и разясни устройството и функциите на комисията. Сред заседателите бяха г-н Иво Баев, председател на комисията по правни въпрос; г-н Иван Иванов- председател на комисията по Морско дело и рибарство; г-н Георги Георгиев- председател на комисията по спорт, деца и младежки дейности, г-жа Виолета Илиева- председател на комисията по Образование и изповедания; г-жа Диана Саватева- заместник кмет Култура, туризъм и спорт и др. Омбудсманът на Бургас, г-н Тодор Стамболиев разкри спецификите на своята работа и изрази одобрението си спрямо интереса на учениците от обществения и политически живот на града.

Основна тема от дневния ред на събранието бе декарбонизацията на туристическата индустрия, заемаща една от челните позиции по емитиране на въглероден двуокис. В тази връзка Бургас работи усилено към „зелен преход“- икономика, която не зависи от изкопаеми горива и замърсяващи индустрии

Относно разпределението на общинската собственост за 2023, своите предложения даде г-н Живко Димитров.

На съвета стана ясно за проект, обсъден с бургаските ВУЗ-ове, целящ освен туристически, Бургас да се превърне и в научен център. Намерението е  да бъдат организирани научни форуми с майсторски класове на известни лектори от различни области на науката. Друга част от програмата ще бъдат приложни проекти, в които студенти и млади учени да интегрират теорията в практически дейности.