ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СВЕТА НА ХИМИЯТА

На 22.02. се проведе представителна изява на клуб „Приключения в света на химията“ към ПГКПИ, гр. Бургас. Темата на занятието беше „Доказване на аниони“.

Това е второто от серия експерименти за откриване на състава на химичните съединения. В предишните часове младите химици се научиха как да откриват веществата по тяхната положителна част – катионите.

Предварително учениците проучиха начини за разпознаване на вещества по определени видове аниони. След като събраха информация по въпроса, те съставиха план за работа.

Освен умения за събиране и обработване на информация, участниците в клуба демонстрираха и умения за работа в химична лаборатория.

В началото учениците запознаха присъстващите с целта на експериментите, а именно установяването на състава на неизвестни химични съединения. Те проведоха серия от качествени реакции и успяха да установят кои са неизвестните вещества. В работата на екипите се включиха и някои от гостите.

Накрая учениците изразиха протеклите реакции с химични уравнения и обясниха на присъстващите методиката на експеримента.