ДИГИТАЛНА РАНИЦА

Единната електронна платформа „Дигитална раница“- в помощ на интерактивното обучение в дигитална среда

„Дигитална раница“ е единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На информационна среща, състояла се на 21.02.2023 г., г-н Яни Гебеджелиев- представител на Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД- презентира пред бургаски учители и директори възможностите и многобройните функционалности на иновативната образователна платформа.

„Дигитална раница“ надхвърля конвенционалните методи на обучение и дава широк спектър от дигитално учебно съдържание по общообразователните предмети. Платформата прави пренос на всички дейности от реална в дигитална среда, като това включва следните функционалности, достъпни за учители, ученици и родители:

  • Електронен дневник (оценки, отзиви, отсъствия)- всичко на едно място;
  • Даване на домашни задания и проследяване на тяхното изпълнение в срок; получаване на рецензии;
  • Статистики относно изпълнението на домашните и индивидуалния образователен прогрес;
  • Голяма база от дигитално съдържание в меню Mozaik (видеа, 3D модели и анимации);

Предимства за ученици:

Богат набор от безплатно интерактивно образователно съдържание под формата на дигитални уроци по всички общообразователни предмети от 1. до 12. клас. Уроците са достъпни от всяко едно устройство, а тяхната интерактивност ги прави ценен инструментариум в усвояване на абстрактните понятия и явления. В платформата ще бъдат публикувани оценките на учениците, до които ще имат достъп и техните родители. Освен това учениците ще имат неограничен достъп до библиотеката с образователно съдържание по всички предмети и класове.

Предимства за родители:

Платформата служи като информационен и комуникационен канал с учителя и институцията, чрез който регистрираният родител ще се информира за оценките, отзивите, отсъствията и седмичната учебна програма на детето. При по-малките ученици това ще улесни процеса по качването на електронните задания в платформата и проследяването успеваемостта на детето.

Предимства за учители:

Освен ползването на дигитална библиотека и безплатно образователно съдържание, платформата „Дигитална раница“ позволява и създаването на авторски уроци посредством инсталирането на безплатния презентационен софтуер за учители mozaBook. Той разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектното интерактивно съдържание и вградените, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

Тук може да разгледате възможностите и функционалностите, които платформата „Дигитална раница“ предоставя на Вас и Вашите деца: https://edu.mon.bg/