ЗА НЕМСКИЯ ЕЗИК Е НУЖЕН ЕНТУСИАЗЪМ

„Също както и за технологиите, за немския език е нужен ентусиазъм, усет и постоянство“

Клубът по Немски език за начинаещи към ПГКПИ отбеляза своята първа публична дейност, в която бъдещите програмисти показаха, че притежават усет не само към програмните, но и талант при усвояването на чуждите езици. В компанията на свои връстници и преподаватели, желаещите да изучават немски демонстрираха завидни презентационни и езикови умения, с което развенчаха мита, че немският е труден. Учениците свободно употребяваха лексика и изразни средства от изучените тематични области- семейство, хоби, свободно време, професии и ежедневие и зарадваха с визуални ефекти в авторските си презентации.

В продължение на целия първи срок желаещите да изучават интензивно Немски език посещаваха извънкласни занятия по програмата „Занимания по интереси“, финансирана от МОН. Подготовката продължава до края на учебната 2022/2023 и обхваща знанията и уменията, отговарящи на ниво А1 според Европейската езикова рамка. В методически план, изключително много се  набляга на комуникативната цел, която реализираме посредством диалози и разнообразни комуникативни ситуации в клас. При наличие на интерес и догодина, ПГКПИ планира сформиране на нова група, съответно за ниво А2, в която място ще намерят ученици от 9. и 10. клас, желаещи да продължат със задълбоченото изучаване на езика.

Владеенето на немски като втори чужд език дава безспорно предимство за младите хора, решили да развиват технологичния си потенциал в държави от Европейския съюз, а и извън нея. Прекрасни условия за това предоставят редица университети в Германия, като например Technische Universität München, Humboldt-Universität, Heidelberg Universität и др. И през следващата година ПГКПИ ще продължава да подкрепя младите хора, стремящи се да израстват в света на технологиите с немски език.