МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ ПГКПИ

Представители на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” посетиха гимназията във връзка с партньорството с екипа от младши посланици на ЕП от ПГКПИ

След като, екипът на младшите посланици гостува в ППМГ миналия месец, дойде време нашите партньори също да дойдат на посещение.

Това се случи на 17.03.2023, когато избран от учителския състав на ППМГ екип дойде на визита в училището с цел:

„Сближаване между училищата и провеждане на занимания с цел запознаване на гореспоменатия екип с ценностите и политиките на ЕС, както и иновациите в света на технологиите”

Официално мероприятието започна в 9:00 часа. Първата дейност, носеща името „Евро асоциации”, имаше за цел да провери и същевременно обогати знанията на участниците относно културата в европейските държави, както и характерните навици на населението в тях.

Цялата игра протече изключително приятно, като представителите и на двете училища демонстрираха познания за изтеглените от тях държави.В края на определеното за играта време всички държави бяха отгатнати, а целта на играта изпълнена…

След кратка пауза настъпи време за втората игра, носеща името „Еврото през моите очи”. Целта ѝ бе да провокира креативността на участниците, които трябваше да изобразят свой дизайн за българско евро. Освен самият дизайн те трябваше да обяснят и символиката на използваните от тях графични елементи.

Най-важната дейност от инициативата бе дебат на тема „ТПВЧ въвеждането на изкуствен интелект в държавната администрация и в сферите на масовата заетост е опасно!”.  Тази тема провокира бурни дискусии „ЗА” и „ПРОТИВ”, като и двете страни дадоха много силни аргументи. Случаят бе използван от представителите на ПГКПИ, за да разяснят някои особености на изкуствения интелект и бъдещото му въвеждане.

В края на дебата аргументите на опозицията придобиха повече тежест и следователно те бяха обявени за победители в дебата, като получиха специални брандирани награди от училището.

Идеята на дебата, а именно да се осведомят младите за напредъка в технологията и какво ще ни предложи бъдещето, бе изпълнена успешно.

Програмата приключи, а срещата бе официално закрита в 11:50 часа.

Както и предишната им среща, така и тази сякаш приключи за секунди…отново бе настъпил моментът за сбогуване, и както предишният път, така и този, участниците си пожелаха скорошни срещи за нови съвместни дейности.

 

Автор: Господин Събев Радев  IX A