ДЕН НА ЕВРОПА

Екипът от младши посланици на ЕП на ПГКПИ със съвместна инициатива по повод Деня на Европа

За поредна година на 09.05 в България отбелязваме деня на Европа и като част от инициативаta на ЕП, нямаше как да остане неотразен и от екипа посланици на училището. В „Часа на класа” ученици от 8. клас се включиха в специална тематична игра тип „Treasure hunt”, в която най-ловките и съобразителни успяха да разгадаят загадки и да решават практически казуси.

Събитието започна с кратка беседа относно историята на ЕС, ситуацията в България по време на прехода, правата и задълженията ни като граждани на ЕС и ангажираността на младите хора в познаването и упражняването им.

Опознавателната игра се състоеше в работа с извадки от текстове на „Хартата с основните права на ЕС”, които учениците трябваше да анализират и групират според принадлежността им към определен дял на хартата: достойнство, свободи, равенство, солидарност, гражданство, правосъдие.

Макар и заплетени, загадките не се оказаха непреодолимо предизвикателство за бъдещите програмисти. Те успяха, да решат всички казуси, като запазиха ентусиазма и състезателния си дух дори и в лошите метрологични условия.

След края на „лова”, отборът победител получи дизайнерски сертификат, създаден от екипа на Младшите посланици на ЕП, а доброто настроение на участниците е показател, че младите хора учат с удоволствие и разширяват мирогледа си, взаимодействайки с връстниците си.