ПРИЕМ 2023-2024

За учебната 2023/2024 година в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас ще се приемат ученици по следните специалности:

  • „Програмиране на изкуствен интелект“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810401) – 1 паралелки – 26 ученици;
  • „Програмнране на роботи“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810501) – 1 паралелки – 26 ученици;
  • „Приложно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810301) – 2 паралелки – всяка по 26 ученици.

И четирите паралелки са с втори чужд език – Немски език.

Кандидатстване

В Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2022/2023 г.

Балообразуване

Балът се образува от сбора на:

  • Един (1) път точките по Български език и литература (БЕЛ) от Национално външно оценяване (НВО);
  • Три (3) пъти точките по Математика от НВО;
  • Един (1) път оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7-и клас, преобразувана в точки по Националната скала;
  • Един (1) път оценката по Физика от Удостоверението за завършен 7-и клас, преобразувана в точки по Националната скала.

Максимален бал 500 точки!

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15

Може ли документите за кандидатстване да се подават и електронно?
Да, това ще става на https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg.
Входът в системата ще се осъществява с Вх. № и код за достъп, изписани в служебните бележки на учениците, получени от училището. Електронно заявление ще може да се подава от домашния компютър.

Важни дати за кандидатгимназистите:

График с дати и дейности по кандидатстване след 7. клас може да намерите на сайта на РУО-Бургас

https://ruoburgas.bg/-v-.html