ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ В МЕЦ, ФРАНЦИЯ

Група от 8 ученици и 4 учители от ПГКПИ участваха в мобилност по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000113580 от 19.11 до 30.11.2023 г. в град Мец, Франция.

Училище-домакин по проекта беше Lycee Louis de Cormontaigne в гр. Мец. Групата прекара 10 незабравими дни сред френските ученици и учители, изпълнени с много емоции и придобивани на нови знанич и умения в ИТ сферата. Посетиха местни ИТ фирми и една фирма в Люксенбург, а през почивните дни пътуваха до Париж. Подробна информация и снимков материал може да прочетете в текстовия документ: Мобилност в Мец.