КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА НОИТ 2024

С гордост обявяваме, че през 2024 година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) има класирани за национален кръг на Националната олимпиада по информационни технологии 8 ученици, които ще защитават 5 проекта, разработени в екип или индивидуално.

Поздравяваме участниците за положеното старание, огромен труд и много знания в ИТ сферата и им пожелаваме УСПЕХ на финалния национален кръг.

Класираните проекти са:

Проект Praisi

Направление: Големи обеми от данни

Автори: Стас Станимиров Узунов – ПГКПИ и Георги Димитров Парнарев – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Приложението Praisi е ориентирано към разрешаване на нуждата от ефективно управление на време и финанси при пазаруване, предоставя информация за по-добри избори на продукти, и подпомага за укрепването на малкия бизнес в ритейла.

Основните цели, които разрешава проекта са:

  1. Облекчаване на процеса на пазаруване
  2. Подпомагане на информиран избор
  3. Подкрепа на малкия бизнес
  4. Планиране и споделяне на пазаруване
  5. Лично финансово проследяване
  6. Иновативност и креативност

За повече информация относно проекта “Praisi”, моля, посетете нашия сайт и https://praisi.codingburgas.bg/ и разгледайте нашата реклама тук: https://www.youtube.com/watch?v=FHh0EkadQEA

Проект УМНО ЗАРЕЖДАНЕ

Направление: Големи обеми от данни

Автори:  Стоян Стоянов Иванов и Калин Стоянов Червенков

Проектът “Умно Зареждане” е иновативно решение, насочено към удължаване на живота на батерията на мобилни устройства, докато същевременно спестява енергия и намалява въглеродния отпечатък. Проектът използва технология за комуникация с умен контакт (smart plug) и събиране на данни от различни източници като нивото на батерията и температурата на устройството. Чрез събраните данни, се регулира зареждането на устройството, като потребителят може да зададе желания от него процент за ограничаване на зареждането. По подразбиране този процент е 80%, поради проучване, което показва, че най-оптимално се зарежда една батерия до 80%. Чрез ограничаване на зареждането на една батерия с приложението “Умно Зареждане” се пази и нейният живот. За да се постигне всичко това се изисква връзка към умен контакт на “Shelly” и свързването му с приложението. Целият процес на зареждане и следене на параметри се изпълнява от приложението, като се следи за температурата на устройството, предотвратявайки прегряване, и за нивото на батерията на всяка минута. При достигане на зададеното ниво на зареждане, приложението спира умният контакт, като продължава да поддържа връзка с него и прекратява зареждането.   Приложението предоставя и важна статистика за живота на батерията, спестената енергия, процеса на зареждане, оставащото време на зареждате и температурата на батерията.

В процеса на разработка на проекта са използвани актуални технологии и методи, включително Flutter и Dart за мобилното приложение. Проектът включва интеграция с умни контакти на “Shelly” и облачната платформа “Shelly Cloud”. Основният принос на проекта е възможността да се разработи система, която не само оптимизира зареждането на устройствата, но и допринася за устойчивото използване на енергията и продължителността на живота на батериите.

Проект Kompot Loyalty

Направление: Разпределени приложения

Автори: Галин Георгиев Георгиев и Дейвид Николаев Дончев

Kompot Loyalty е пионер на българския пазар, що се отнася до дигитализиране на карти за лоялност. Имаме за цел да предоставим на нашите клиенти начин как да бъдат по-атрактивни за своите клиенти, както и в същото време да получават ценна информация за програмата си лоялност. Kompot също има фокус към околната среда и намаляването на замърсяването причинено от хартиени карти за лоялност.

Целта ни е да създадем иновативна дигитална платформа за лоялност, която трансформира начина, по който бизнесите в областта на услугите управляват своите програми за лоялност. Чрез Kompot Loyalty, нашата цел е да предоставим на предприятията интелигентен и лесен начин да привличат и задържат клиенти, осигурявайки им ценни анализи и данни за поведението на техните клиенти. Вярваме, че тази иновация не само улеснява взаимодействието с клиентите, но и подпомага растежа и успеха на бизнесите в днешния дигитален свят.

Проект MCloudverse

Направление: Разпределени приложения

Автор: Мартин Мартинов

Целта на проекта е да създаде “Контролен Панел за Администриране на Виртуални Сървъри в Облака”. Контролният панел позволява на потребителите да управляват и наблюдават своите виртуални сървъри, които се намират в избраната за тях облачна среда. Потребителите могат лесно да внедряват, конфигурират и управляват своите виртуални сървъри, както и да имат достъп до различни инструменти и ресурси за наблюдение и поддръжка на своите сървъри. Приложението решава проблема с предоставянето на централизиран и удобен за потребителя интерфейс за управление и администриране на виртуални сървъри в облака. Това може да включва задачи като осигуряване на нови виртуални сървъри, наблюдение на производителността на сървъра и използването на ресурсите, управление на мрежови и защитни конфигурации и извършване на актуализации и поддръжка на сървърите. Чрез предоставянето на тези възможности на едно, лесно достъпно място, приложението може да рационализира процеса на управление и поддръжка на виртуални сървъри, което го прави по-ефективен и отнема по-малко време за администраторите.

Проектът има високо ниво на сложност поради интеграцията с външни облачни услуги, необходимостта от сигурност и управление на потребителски данни, както и разнообразието от функционалности, които трябва да бъдат реализирани в контролния панел.

  1. Интеграция с външни облачни услуги
  2. Сигурност на данните и управление на потребителски идентичности
  3. Разнообразие от функционалности
  4. Оптимизация на производителността и скалируемостта

Проект ПРОГНОЗИРАЙ БЪДЕЩЕТО

Направление: Големи обеми от данни

Автори: Сонер Солаков и Егор Семенов

Приложението представя интерактивна карта, която показва географското разпределение на заболелите от грип в различните региони. Регионите с по-висока концентрация на заболели се отбелязват с по-наситени цветове и специални маркери за лесно разпознаване.

Потребителите ще имат достъп до статистика и данни за броя на заболелите от грип в различните региони, както и тенденциите на разпространение на вируса.

Приложението предоставя предупреждения за областите с висока концентрация на грипни случаи, както и съвети за предпазни мерки и процедури за предотвратяване на разпространението на вируса.

Актуализации в реално време предоставя актуални данни и статистика, които се обновяват на редовни интервали в реално време, за да осигури на потребителите най-точната информация.