ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА SCALEFOCUS

Като водеща компания, предоставяща гъвкави софтуерни решения и услуги за редица Fortune 500 компании и лидери в различни индустриални вертикали, Scalefocus работи и за развитие на IT екосистемата в България и региона. Основен фокус за компанията е насърчаването на младите IT таланти.

През настоящата 2023/2024 учебна година Scalefocus активно участва в процеса на организиране на производствени практики и подготовка на завършващите ученици от ПГПКИ, гр. Бургас за предстоящия Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Компанията осигури опитни ментори в лицето на Мартин Табаков, Николай Велчев, Родион Михалиев, които работят с учениците, давайки им възможност да придобият ценен професионален опит и да създадат връзки с потенциални работодатели преди завършването на обучението си.

С помощта на своите наставници учениците представят разнообразие от проекти, които показват високо ниво на ангажираност и иновативно мислене. Всеки от тях е посветил много часове на изучаване, проектиране и програмиране, за да създаде нещо, което не само ги удовлетворява, но и има потенциал да допринесе положително към обществото. Темите, които учениците разработват, са твърде разнообразни – Уеб приложение за дигитализиране на родословно дърво, Електронна система за управление на верига от аптеки, Платформа за каталогизиране на проектни дейности, Електронна система за самообучение на музиканти и Система за поръчка и доставка на храна и резервации.

Георги Карагогов е за първа година лектор при нас и му благодарим за експертната работа и учебните ресурси създадени специално за учениците. Неговият професионализъм и ангажираност играят ключова роля в успешното развитие на учебния процес и подготовката на младите специалисти за предизвикателните задачи пред технологичния сектор. Благодарение на неговите знания и усилия, учениците получават ценни знания и практически умения, които ще им помогнат в бъдещата им кариера в областта на информационните технологии.

Благодарим на Scalefocus за продължаващото сътрудничество с Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, което предоставя възможности за професионално развитие на младите хора. Отделяме специална благодарност на менторите за тяхната готовност да споделят своя професионален опит и да помагат на учениците да се насочат в правилната посока за тяхната кариера в сферата на технологиите.