УСПЕХ НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ITA2024

В Третата национална конференция за ученици, студенти и докторанти ITA 24 се включиха няколко доклада с разработени софтуерни проекти от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации :
Стас Узунов, Валери Иванов
Дейвид Дончев, Галин Георгиев
Симеон Боев, Живко Спасов
Веселин Стоянов, Карина Тангарджиева
Проектите представени на конференцията получиха награди от комисията и докладите ще бъдат публикувани в Сборник с доклади от Национална конференция за ученици, студенти и докторанти “Информационни технологии и автоматика” (ISSN on-line: 2815-3383; ISSN print: 2815-3375).
Заедно с тях беше и Калоян Динев възпитаник от първия випуск на гимназията, който представи доклад в секцията за студенти.
Ръководители на екипите са Антони Димитрав и Димитър Янакиев