XX-ТА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

От 19 до 21.04.2024 г. в Националната природо-математическа гимназия, гр. София се проведе юбилейната XX-та Националната олимпиада по география и икономика. В състезанието на национално ниво своето място заеха най-добрите 127 ученици от цялата страна. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации се гордее с постиженията на Надежда Иванова, ученичка от 10Б клас, единствен представител за област Бургас в трета състезателна група. Неин учител по география и икономика е г-жа Андреяна Стоянова. В първия ден на Олимпиадата бяха проведени два теста, като в класирането за следващия кръг – решаване на географски казус, продължават първите седем участници от втора, трета и четвърта състезателна група. Участниците демонстрираха сериозни знания и компетентности по казуси като „Пренаселеност и застаряване“, „Природни рискове в България и можем ли да ги управляваме“ и „Глобализация – икономическо развитие – регионализация“. Най-добрите от тях ще продължат към представяне на страната ни в състезанието по география на международно ниво. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации ще продължи да мотивира и да оказва подкрепа на всеки свой ученик, дръзнал да приложи своите знания и умения за света, който ни заобикаля.