ROBO CHALLENGE BURGAS НИ ДОНЕСЕ УСПЕХ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Център за подкрепа на личностното развитие – Община Бургас и фирма ТехноЛогика проведоха състезание Robo challenge Burgas за ученици от 8 – 12 клас. Подкрепа осъществиха и фирма Мусала софт.

На официалното откриване присъстваха проф. д-р Христо Бозов, дм, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, проф. д-р Ирена Марковска, зам. ректор по качество на обучение, акредитацията и кадрите, проф. Сотир Сотиров, ръководител на лаборатория по интелигентни системи и Михаил Ненов, зам.-кмет по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас.

Ученици от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации се класираха съответно:
Състезание по роботика(Robo challange), категория сумо
Стилян Мишев – 1во
Константин Начев – 3то
Георги Лицановски – 4то
Браво момчета!