ИЗВЪН УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ: ЗАЩО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗПИТИ СА ВАЖНИ ЗА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ

Съгласно сертификационната програма на ПГКПИ, учениците от 8 и 9 клас полагат сертификационни изпити върху програмите от офис пакета на Microsoft – MS Word 2019 (8 клас) и MS Excel 2019 (9 клас).

Учениците изучават тези технологии в допълнителни часове по Занимания по интереси. През учебната 2023-2024 в гимназията има сформирани 4 клуба „Компютърно моделиране“ с по 60 часа годишно, в които участват ученици от 8 и 9 клас. Ръководители на тези клубове са: Данаила Стаматова, Даниела Пендашева и Красимир Ватев. От съществено значение за успеха на малките ученици е и факта, че техни ментори в процеса на подготовка за сертификационен изпит са ученици от по-високите класове.

За добрата подготовка говори и факта, че 96% от учениците в 8 и 9 клас са положили успешно изпит през сертификационен център Certiport.

  • В 8-ми клас има общо 106 ученици, от които 105 (99.05%) успешно са защитили сертификат по MS Word 2019.
  • В 9-ти клас има общо 101 ученици, от които 95 (94.06%) успешно са защитили сертификат по MS Excel 2019.

Валидирането на знания и умения е важно за учениците от 8-ми клас по няколко причини:

  • Подготовка за бъдещето: В днешно време владеенето на компютърни умения е от ключово значение за успеха във все по-глобализирания свят. Сертификацията в Microsoft Office показва, че учениците владеят основните инструменти за работа с данни и текст, което може да им даде предимство в бъдещата им образователна и професионална кариера.
  • Подобряване на уменията: Процесът на подготовка за сертификационни изпити изисква дълбоко разбиране на софтуера и неговите функции. Учениците, които се подготвят за изпитите, трябва да усвоят широк спектър от умения, което може да подобри тяхната компютърна грамотност.
  • Мотивация за учене: Изпитът за сертификация може да бъде стимулиращ фактор за учениците, като ги мотивира да учат и да постигат успех. Постигането на цел като сертификация може да подобри ангажираността на учениците в учебния процес.
  • Предимство при постъпване в следващите образователни стъпки: Сертификацията може да бъде полезна при кандидатстване за по-напреднали курсове или програми в областта на информационните технологии. Тя може да представлява допълнително предимство при постъпване в професионални гимназии, колежи или университети.
  • Подготовка за професионални възможности: Владеенето на MS Office е често изискване за много работни места и професии в сферата на администрацията, бизнеса, образованието и други. Сертификацията може да подготви учениците за бъдещи професионални възможности и кариерен успех.