СЕДМИЦА НА ЕВРОПА В ГИМНАЗИЯТА

Ученици от клуб „Посланици на Европейския парламент ” от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас гостуваха в БНР Бургас, за да разкажат дни преди Деня на Европа за инициативите, които провеждат. Станислав Ташев, Господин Радев и Иван Делчилов представиха както минали, така и предстоящи прояви. С тях беше и зам.-директорът Христо Симеонов.
Клубът е създаден през 2019 година и работи по проекти както на училището, така и в сътрудничество с други гимназии.Част от тях са свързани с екологични теми, които застъпват Зелената сделка и развитието на зелената икономика. През януари клубът започва реализацията на подкаста “Европа днес”. Той се прави от учениците с помощ от учителите. Гостите предварително се обсъждат, както и темите. Като “посланиците”  се ръководят при подбора им не само от европейските политики, но и от темите, които вълнуват българското общество. Акцентите, които се поставят са свързани както с икономическото развитие на България и Съюза, така и с образованието на младите хора и реализацията им.
За Деня на Европа учениците организира поредица от събития, които обединяват като “Седмица на Европа”. Целта е да се популяризират ценностите на Европейския съюз  и ползите за България.