БАЗАР НА ПРОФЕСИИТЕ – 13 МАЙ 2024

Базарът на професиите ще се проведе на 13-ти май на плащад “Тройката” в Бургас, очакваме да се превърне в истинска платформа за изследване на бъдещи възможности за учениците. Организиран от РУО-Бургас, с подкрепата на кариерните консултанти от Центъра за подкрепа на личностното развитие, Община Бургас, този базар ще представи разнообразие от професионални пътища чрез презентации, изложби и демонстрации.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации има утвърден план прием за следващата учебна година за специалности:

  • „Програмиране на изкуствен интелект“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810401) – 1 паралелки – 26 ученици;
  • „Програмнране на роботи“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810501) – 1 паралелки – 26 ученици;
  • „Приложно програмиране“ с интензивно изучаване на английски език (с код 4810301) – 1 паралелка – 26 ученици.
  • „Приложно програмиране“ дуално обучение с интензивно изучаване на английски език (с код 4810301) – 1 паралелка – 26 ученици.

Интензивно изучаване на англиски език и втори чужд немски език, като гимназията предоставя възможност за явяване на международни сертификазионни изпити по програмите на Cambridge и Goethe Institut.

Технологичната програма на гимназията включва обучение по основни и разширяващи езици за програмиране – C#, JAVA, JavaScript, Python и различни кариерни пътеки за развитие в технологично направление – web дизайн, графичен дизайн и управление на проекти. Учениците преминават през серия от проекти, които развиват техните знания и умения. В гимназията има изградени изпитни центрове на Certiport и PearsonVUE, където учениците се явяват на изпити.

Паралелката „Приложно програмиране“ дуално обучение ще бъде пилотна за гимназията и учебния план не се различава съществено от същата специалност в дневна форма, но в 11-ти и 12-ти клас специалните им учебни предмети ще бъдат преподавани от професионалисти от компаниите партньори в новите технологични лаборатории на гимназията.

Очакваме да срещнем голям интерес от страна на родителите и учениците, които активно да обсъждат различните възможности за обучение и бъдеща кариера на седмокласниците.

Успех седмокласници избирайте мъдро и от сърце!