STRYPES – ВДЪХНОВЯВАЩ ПРИМЕР ЗА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ

Strypes Group е бързо развиваща се компания, която предлага разработка на софтуерни решения като услуга и консултации в областта на IT Infrastructure, DevOps, Smart Applications, Remote Monitoring and Diagnostics, IoT и мобилни решения.

През учебната 2023-2024 година Strypes участва активно в процеса на провеждане на производствена практика, като осигури наставник на ученици от Х клас.

Лора Илиева е софтуерен инженер в Strypes, притежава опит в разработката на софтуер и менторство на млади специалисти. Тя е известна със своята страст към технологиите и безкористната си отдаденост към обучението на новото поколение IT професионалисти.

Практическите занятия, провеждани от Strypes, имат за цел да развият у учениците умения за справяне с често срещани ситуации в реална работна атмосфера.

За постигане на поставената цел на учениците са възложени задачи, свързани с теми от заобикалящия ги свят. По този начин те имат усещането за създаване на приложение с функционалности, полезни за реални крайни потребители.

За реализация на задачите учениците са разпределени в малки групи. Така имат възможност да развиват умения за работа в екип и поемане на отговорност за изпълнението на поставена задача. В заданията учениците използват актуални технологии, съобразени с техните знания и умения. Чрез тях имат възможност да задълбочат практическите си умения с Python, git, JSON и др. Освен с имплементацията на софтуерното решение, учениците се занимават с изготвяне на функционални спецификации; проектиране на софтуерното решение; адаптиране на софтуерното решение към промени в заданието; презентиране на продукта в края на всеки завършен етап от разработката.

Благодарим на Strypes и на Лора, че подкрепят младите таланти и им предоставят възможности за развитие в реална работна среда. Вярваме, че с помощта на опитни и отдадени наставници като Лора Илиева, можем да допринесем за изграждането на силно и успешно бъдеще за IT индустрията в България!