ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ГИМНАЗИЯТА

С гордост обявяваме забележителните успехи на нашите ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас на изпитите по английски език към изпитния борд на Кейбридж. Тези постижения са резултат от упорита работа, отдаденост и изключителен професионализъм на нашите ученици и техните преподаватели.

През последната изпитна сесия, над 60% от випуските успешно издържаха своите изпити, като голяма част от тях постигнаха високи резултати. Сред тях особено се открояват:

Тези успехи са доказателство за високото ниво на обучение и всеотдайността на нашите ученици към академичния и личностния им растеж. Програмата за подготовка по английски език в нашата гимназия е създадена с цел да развива и усъвършенства езиковите умения на учениците, предоставяйки им конкурентно предимство в бъдещите им академични и професионални начинания.

Опитът ни показва, че учениците в 8 клас се справят успешно и покриват ниво В1 още в края на 8 клас, като доказателство за това е успешното им защитаване на нивото на международните сертификатни изпити на Кеймбриджкия изпитен борд. Съответно в 9 и 10 клас работят ефективно на нива В2 и В2+ по Общата европейска езикова рамка. Като важно доказателство за успешното интензивно обучение, организирано по този начин, е явяването  и защитаването на ниво С1 в 11 клас от над 60% от всички ученици.

Забележителните постижения на нашите ученици не са единичен случай, а част от трайна тенденция на високи резултати на изпитите на Кейбридж, която се наблюдава през последните години. Всяка година броят на учениците, които успешно издържат изпитите, се увеличава, като все повече от тях постигат отлични резултати. Това е отражение на систематичния подход към обучението и иновативните методи, които нашите преподаватели прилагат в класните стаи.

Ръководството и преподавателският екип на гимназията искат да изкажат своята благодарност на всички ученици за тяхната упоритост и трудолюбие, както и на родителите за тяхната постоянна подкрепа. Тези високи постижения са вдъхновение за всички нас и мотивират цялата училищна общност да продължи да се стреми към върхови постижения. Гимназията е утвърден център за подготовка на учениците по английски език.

С пожелания за още много успехи и бъдещи победи, поздравяваме нашите ученици и учители и ги насърчаваме да продължават да следват мечтите си с увереност и страст!