ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2024

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации организира Дни на отворените врати на 3 до 7 юни от 15:30 – 17:30 часа. Гидове на посетителите ще бъдат учениците на гимназията, които познават в детайли средата и дейностите на гимназията. Те ще помогнат на бъдещите гимназисти да се докоснат до духа на тази нова високотехнологична гимназия, нейните вътрешни дейности, специалните и лаборатории, ученическия съвет, прекрасният ни двор и спортни площадки.
Виртуалната разходка ще Ви даде представа за физическата среда.
https://webobook.com/public/62582f73ff295377c802ad62,en#

Заповядайте и се запознайте с нашия нелек учебен ден, допълнитете занимания по роботика и програмиране, нашите общоучилищни спортни дни, клубовете ни по изкуство и дебати. Опознайте ни и ако ни изберете ще се радваме да Ви посрещнем през есента в нашият учебен ритъм, ритъм изпълнен с код!
Връзка към събитието:
https://www.facebook.com/share/b9PBFqK7i9Sid67U/