ЗАПОЗНАВАНЕ С ПИСМЕНИ РАБОТИ ОТ ДЗИ/ЗДИППК

Уважаеми зрелостници,

Информираме Ви, че всеки зрелостник може да се запознае с рецензията на писмената си работа лично в присъствието на представители на комисиите на 10.06.2024 г. /понеделник/ от 08:00 часа до 16:00 часа в кабинети О107 и О108 при спазване на следните условия:

  1. Предварително подадено заявление( попълва се на място в гимназията), входирано в учебен отдел.
  2. Представяне на служебната бележка за допускане до ДЗИ/ДИППК

Писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.