Категория: Новини

СВОБОДНИ МЕСТА В X И XI КЛАС ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Всички желаещи да заемат освободените места в гимназията по двете специалности Приложно програмиране и Програмно осигуряване трябва да се информират за изпитите и сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за специалност Програмно осигуряване в XI клас за  учебната 2021-2022 […]

НОВИ ПРОФЕСИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНОЛОГИИ

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и общинското дружество „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД сключиха договор за сътрудничество за провеждане на лятна производствена практика на учениците. В изпълнение на този договор учениците се запознаха с уеб портала на геопространствената система на Община Бургас и в частност с модула „Зелена система“. Модулът осигурява по-ефективен мониторинг и управление […]

ДА СЕ УЧИШ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Първите производствени практики на учениците от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации са в края си и впечатленията на учениците и работодателите от тази първа среща са вълнуващи. Компанията MusalaSoft постави предизвикателство пред начинаещите програмисти, което провокира тяхното креативно мислене и технологични умения в сферата на програмирането. В серия от ежедневни лекции и оперативни […]

ПРИЕМ 2021-2022 ТЕХНОЛОГИИТЕ СА ПРИ НАС

Уважаеми родители, скъпи ученици, След като сте отворили сайта на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, значи обичате технологиите и имате желание да се развивате в това направление! Запознайте с нас, прочетете за проекта и партньорите, помогнали той да се случи в нашия град. За да научите повече за събитията, които ще се случват […]

ПРОГРАМИРАМЕ БЪДЕЩЕТО НА НАШИЯ ГРАД

По проекта “Future cities – SSS” ученици осъществиха изследване, селекция, анализ и обобщение на екологичните проблеми и намиране на информация за градовете, които са открили и приложили най-добрите екологични решения и са ги превърнали в интелигентни градове. Работата по проекта включва проучване на местната градска среда и абиотичните, биотичните и антропогенните фактори на градската зона, […]

СПОДЕЛЕНИ МОМЕНТИ С ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ КОМПАНИИТЕ

В две страхотни седмици от производствената практика младите програмисти успяха да оформим алгоритмите за задачи поставени от компаниитеда, но успяха да сготвят за отбора, да построят колите на бъдещето с макарони и да най-вече да бъдат заедно споделяйки еднакви ценности. В този процес най-важни и вълнуващи са срещите с професионалистите, които разказват за света на […]

ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС ПАРТНИРАТ С ГИМНАЗИЯТА

Иновационни системи – Бургас ще си партнират с Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации при провеждане на производствените практики на десетокласници. Със създаването на дружеството Община Бургас, като принципал, наложи идеята за търсене на алтернативни начини за стимулиране на растежа в областта на иновациите за Бургас. Философията за „умния град“ – града, в който […]

ТЕХНОЛОГИИИТЕ ЗАЕДНО С TECHNOLOGICA НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

Technologica има бизнес в сферата на технологиите и сътрудничество с уважавани компании и организации, много от които лидери в своята сфера на дейност, тя им помага да усвоят и/или да се възползват от нови информационни технологии в свои разработки и проекти. Тя е предпочетена за технологични трансфери и иновативна дейност. В Бургас фирмата има офис, […]

ЗАЕДНО СЪС SCALE FOCUS В РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

ScaleFocus е европейска, високотехнологична компания за доставка на устойчиви ИТ решения. Компанията е фокусирана върху доставката и интеграцията на съвременни, иновативни технологични решения в областите Digital, Data и Cloud. тя е партньор на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и заедно с нейните разработчици ще проведем първата производствена практика за част от учениците в […]

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ

Членовете на методическото обединение по чужди езици непрекъснато инвестират в своето обучение, защото вярват, че за да бъдат максимално адекватни спрямо динамичната образователна обстановка и потребностите на своите ученици, трябва да усъвършенстват своите знания. Ивелина Колева, преподавател по английски език, получи сертификат за успешно издържан курс за обучение на преподаватели към университета в Айова, САЩ […]