Категория: Ученици

ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

На 28. 09. 2023 г. Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас ще бъде домакин на обучение на учителите от училищата и детски градини – партньори по проект „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“, по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на […]

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

Всички желаещи да заемат свободното място в гимназията  трябва да се информират за сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за специалност Приложно програмиране в VIII и IX клас за  учебната 2023-2024 година. Приложно програмиране – VIII клас – 1 […]

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

Уважаеми родители и ученици, Класирането за свободно място по специалност „Приложно програмиране“ е в таблицата по-долу. Молим до 16:00 часа на 18.09.2023 първият в класирането ученик да заповяда с оригиналното свидетелство за завършен първи гимназиален етап и медицинско свидетелство да се запише в гимназията. Резултат от класиране за свободно място в IX клас:  Входящ номер на заявление  […]

ИЗПЪЛНЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

За шеста поредна година Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации реализира Държавния план прием по три специалности. Три специалности са обширен избор и ще позволят на учениците да се насочат към конкретни области на интерес и кариерно развитие. Гимназията ще има възможността да подготвя студенти за бъдещи предизвикателства в областта на информационните технологии и […]

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации всяка година настанява в общежитието към гимназията ученици, които се обучават в дневна форма през предстоящата учебна година. Класирането се осъществява от комисия утвърдена със заповед на директора на гимназията, оценката на кандидатурите е по критериите обявени към Правилника за дейността на общежитието. Всички родители на ученици, чийто кандидатури […]

РЕЗУЛТАТ ОТ КЛАСИРАНЕ ЗА СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧЕНИК

Уважаеми родители и ученици, Класирането за свободно място по специалност „Приложно програмиране“ е в таблицата по-долу. Молим до 16:00 часа на 30.08.2023 първият в класирането ученик да заповяда с оригиналното свидетелство за завършен първи гимназиален етап и медицинско свидетелство да се запише в гимназията. Ученик  Резултат /класиране  ОВД-27-7911/28.8.2023  260,25  ОВД-27-7913/28.8.2023  259,50  ОВД-27-7916/28.8.2023  214,50  ОВД-27-7914/28.8.2023  211,25  […]

СВОБОДНО МЯСТО В VIII КЛАС

Всички желаещи да заемат свободното място в гимназията по Приложно програмиране трябва да се информират за сроковете за подаване на документи в сайта на Регионалното управление на образованието – Бургас и сайта на гимназията секция ученици. Свободни места за специалност Приложно програмиране в VIII клас за  учебната 2023-2024 година – 1 място Подаване на документи се […]

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 2023-2024

Общежитието на ПГКПИ е несамостоятелен битов комплекс, находящ се в двора на учебното заведение и е адаптирано за трайно настаняване на нуждаещи се от жилищна среда ученици за учебната година. Неговият капацитет е 36 легла, разпределени в единични, двойни, тройни стаи. Право да живее в общежитието има всеки ученик, който е приет да се обучава в ПГКПИ  […]

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 2023-2024

За учебната 2023-2024 година са необходими следните учебници: За учебниците по английски език молим учениците в VIII клас да изчакат входните нива и септември ще имат възможност да закупят тяхната комбинация от представители на издателството в Бургас. За учениците от IX и X клас ще има доставени учебници през септември в офиса на  представители на издателството в Бургас. Учебниците […]

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ 2023

Поправителните изпити ще се проведат по публикувания по-долу график върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет за класа и за съответния вид подготовка. Форматът на поправителните  изпити е съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 – ал. 5 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението […]