ДЗИ 12 клас

Наредби за провеждане

Наредба №1 за организация и провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация

Теми за дипломни проекти

Теми на дипломни проекти за специалност Приложно програмиране
ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2023
ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ 2024

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва сесия май-юни:

 • Български език и литература
  – 17 май 2024 г. от 8:30 часа
 • Профилиращ предмет/Теория за придобиване на професионална квалификация
  – 20 май 2024 г. от 8:30 часа
 • Профилиращ предмет/Практика за придобиване на професионална квалификация
  – 21 май 2024 г. от 8:30 часа XII A и XII В клас
  – 22 май 2024 г. от 8:30 часа XII Б и XII Г клас
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание
  22 – 30 май 2024 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва сесия август-септември:

 • Български език и литература
  – 22 август 2024 г. от 8:30 часа
 • Профилиращ предмет/Теория за придобиване на професионална квалификация
  – 23 август 2024 г. от 8:30 часа
 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК сесия август-септември до 11 юли 2024 г.

График с дейности:

РД-09-2046-28.08.2023- График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването наДЗИ-ДИППК

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч.
Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.
На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които зрелостниците могат да получат пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.