ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

СПЕЦИАЛНОСТ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Целта на специалността е да даде възможност на учениците да получат знания и умения, които да им позволят да работят като програмисти – разработчици на приложни програми. Пазарът на софтуерни разработки изисква реализиране на индивидуални проекти, предназначени за компании или типизирана група потребители. Това налага разработването на приложни програми, зареждащи се на всякакъв вид устройства и тази индустрия е сред най-динамично развиващата се в сектора.

Завършилите тази специалност ще разбират фундаментални области от компютърните технологии и информационни системи, компютри, мрежи и бази от данни, и да демонстрират практически умения в управлението на тези технологии; да познават нови технологии и тяхното влияние върху бизнес стратегиите; да комуникират ефективно със софтуерни инженери, системни анализатори, хардуерни инженери, инженери по комуникационна техника и крайни потребители, за да осигурят подходящи решения на бизнес проблеми; да демонстрират умения за ефективна работа като член на екип и като ръководител на проект.

VIII В клас VIII Г клас 
XI В клас  IX Г клас
X В клас  X Г клас
IX В клас XI Г клас
XII В клас XII Г клас