НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАЙ-НОВОТО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ В БУРГАС

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации е най-новото високотехнологично училище, което ще отвори врати за първи път тази есен в началото на учебната 2018/19 година в Бургас.
Училището се намира в модерен образователен кампус в ж. к. „Меден рудник“, бул. „Захари Стоянов“.
В Кампуса са разположени:
• Учебен корпус, в който се провеждат часовете от общообразователната подготовка със специални езикови кабинети, компютърен център, лекционни зали и лаборатории;
• Учебна фирма за програмиране – оборудвана в съответствие с изискванията на най-добрите ИT световни компании;
• Общежитие за ученици и за преподаватели;
• Столова, в която се предлага здравословна храна на ученици и преподаватели;
• Спортни зали и съоръжения;
• Стаи за самоподготовка и др.

Професионалното компютърно училище ще обучава ИT специалисти с висока добавена стойност.

Предимства на обучението в Професионалното училище:
– Лектори и преподаватели с над 10 г. опит в ИТ сферата;
– Изучаване на всички съвременни програмни езици;
– Учене чрез практика;
– Решаване на реални проблеми и казуси;
– Целодневна форма на обучение;
– Интензивно изучаване на английски език;
– Разширения учебна среда извън класната стая;
– Гаранция за работа след завършването;
– Обучение във високотехнологичен образователен кампус;
– Общежитие с модерни жилищни условия;
– Активни занимания по изкуства;
– Богата спортна база .

Училището подготвя специалисти в професионално направление „Компютърни науки“, професия „Програмист“, специалности „Програмно осигуряване“ и „Приложен програмист“ със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас.
Първият прием за учебната 2018/2019 г. ще бъде обявен за общо 104 ученици, разпределени в 4 паралелки със срок на обучение 5 години, като идеята е в следващите 2 учебни години броят им да се увеличава.

Партньори на ПГ по компютърно програмиране и иновации са:
• „Булпрос консултинг“ АД – http://www.bulpros.com/,
• „ЕПАМ Системс България“ АД – https://www.epam.com/,
• „Скейл Фокус“ АД – http://www.scalefocus.bg/,
• „Империя Онлайн” ООД – http://www.imperiaonline.bg/bg/,
• „Мусала Софт“ АД – http://www.musala.com/,
• „ТехноЛогика“ ЕООД – http://technologica.com/,
• Българската аутсорсинг асоциация и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) – http://www.outsourcinginbg.com/bg, http://www.bait.bg/.

Овладей най-модерните знания в сферата на роботиката, изкуствения интелект, киберсигурността и облачните технологии!
СТАНИ ЕДИН ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ НА БЪДЕЩЕТО!
Кандидатствай в Професионална гимназия по компютърно програмиране!
ПРОГРАМИРАЙ БЪДЕЩЕТО!