СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ!

Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации обявява две свободни места за ученици, завършили през учебната 2017/2018 година седми клас и издържали националното външно оценяване по български език и литература и  математика, за специалността Приложно програмиране.

Документи се приемат от 1 август до 3 август 2018 година в офиса на гимназията, намиращ се на булевард “Захари Стоянов” в Общежитието към гимназията на 2 етаж. Необходими документи за кандидатстване са:

1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за завършен 7 клас;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Учениците ще бъдат класирани по бал,  образуван от сбора на оценки от НВО и свидетелството за завършен седми клас:

  • Един (1) път оценката по Български език и литература (БЕЛ) от Национално външно оценяване (НВО);
  • Три (3) пъти оценката по Математика от НВО;
  • Един (1) път оценката по Математика от Удостоверението за завършен 7-и клас;
  • Един (1) път оценката по Физика от Удостоверението за завършен 7-и клас.