Проект „Младежки клубове по мехатроника“

Образование и нови технологии в партньорство с инженери и учени с опит в сферата на мехатрониката, роботика, програмирането и софтуерното инженерство организират обучение в ПГКПИ – Бургас за децата на града!
На 26.10 от 15:00 за учениците от гимназията и в събота 27.10 от 11:00 за ученици от община Бургас.

Какво е Мехатроника
Мехатрониката е допирната точка между различните сфери на инженерния свят. Обединява механно, електронно, компютърно, телекомуникационно, системно и контролно инженерство.
Мехатронен проект е проект, който включва в себе си повече от една сфера на инженерството. Една производствена ръка в завод (снимката по-долу), примерно, е мехатронен проект – има софтуерната част (програмирането на микроконтролера), механичната част (конструирането на механичните свръзки на различните „стави“ на ръката) и електронната част (дизайнът на платката, която съдържа микроконтролерът и останалите електронни компоненти в себе си). Друг пример са прахосмукачките-роботи, които сами обикалят из апартамента и почистват пода – в тях също има няколко абстракции и нива на инженерството.

Каква е целта на Мехатрониката
Целта на мехатрониката е да обучава мехатронни инженери, които да могат да комуникират на инженерен език с всеки един от тясно специализираните инженери, които са включени в мехатронните проекти (т.е. действат като Team лидери) и да синтезират цялостната информация до крайния клиент/поръчвател на проекта/компания. Мехатронният инженер няма познанията и специализацията на който и да е от останалите инженери, просто леко се докосва до полето му.

Кои се разделенията и подразделенията на Мехатрониката
Картината по-долу много добре описва какво е мехатроника. Външният кръг описва сферите/професиите, които мехатрониката докосва. Вътрешните кръгове описват предметите, които се изучават в мехатрониката. Самата мехатроника е ядрото. Ето кратко описание на отделните компоненти:

Сферите, които мехатрониката докосва
• Автомобилно инженерство (Automotive) – хората, които са в заводите, при производствения процес на автомобили
• Космическо инженерство (Aerospace) – хората при производствения процес на обекти, изстрелвани в космоса
• Медицинско инженерство (Medical) – хората, които правят и поддържат медицинските апарати в болниците
• Ксерография (Xerography) – хората, които правят и поддържат принтерите
• Защитни системи (Defense Systems) – всякакъв вид системи за защита (СОТ)
• Потребителски продукти (Consumer Products) – различни устройства, играчки и др., от които съвременният консуматор изпитва нужда.
• Производство (Manufacturing) – хората, които сглобяват и настройват продуктите, проектирани в по-горна категория.
• Материалознание (Material Processing) – хората, които изучават материалите (метали, пластмаси и т.н.), за да се разбере кой материал е най-подходящ за даден продукт.