DigiMath’18 – състезание по компютърна математика

Състезанието се организира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас със съдействието на Община Бургас и специални награди осигурени от компания DEVA Broadcast. DEVA Broadcast е спонсор на гимназията в сферата на роботиката и ще предостави награди на учениците постигнали най-високи резултати в това невероятно иновативнo състезание.

“Digi Math” е събирателно понятие за алгоритми и математически модели използвани в създаването на най-новите технологии, позволяващи реализирането на сложни реални технологични проекти, които са използвани в света на програмирането и технологиите.
Ние ви предлагаме да участвате в това уникално състезание със следните параметри:
Формат на състезанието
Състезанието се състои от два етапа:
Модул 1- Логически задачи с тестови характер, които изискват използване на алгоритми и математически модели за постигане на решение;
Модул2 – Практически задачи с решение в електронен формат.

В състезанието имат право да участват всички ученици от VIII клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България през учебната 2018/2019 г. Време и място на провеждане – 15.12.2018 от 10 часа в ПГКПИ – Бургас.

Необходима е регистрация до  10,00 часа на 14.12.2018 http://digimath.codingburgas.org/регистрация/