Призови места в състезанието по Компютърна математика

Учениците от Професионалната гимназия по програмиране и иновации спечелиха призови места в състезанието по Компютърна математика, което се проведе на 15 декември 2018 година.

Компютърната математика е събирателно понятие за алгоритми и математически модели използвани в създаването на най-новите технологии, позволяващи реализирането на сложни реални технологични проекти, които са използвани в света на програмирането и технологиите. Дигиталната математика разкрива нови възможности за развитие както на теоретичната математика, така и на приложната. Успоредно с това цифровите технологии поставят предизвикателства, някои от които са известни от десетилетия.

Те получиха специален поздрав от доц. д-р Пенка Георгиева, която беше член на комисията на състезанието. Всички ние вярваме, че организирането на състезания посветени на математически модели, използвани в различните науки е важно за децата.

Състезанието ще продължи да се провежда ежегодно.

Теста от 2018 година можете да решите от тук..