Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ