Гимназията провежда обучения по международни сертифициращи програми на учениците

Професионалната гимназия по програмиране стартира обучения на своите ученици по международно сертифициране в областта на ИТ индустрията. Тази стратегия на най-новото компютърно училище беше заявена и заложена в програмите на гимназията още преди откриването й.

Едно от основните направления, по които се работи, е свързано с получаването на международния сертификат Microsoft Technology Associate /MTA/, който доказва познанията на учениците на ИТ гимназията за усвоени фундаментални технологични концепции. Наличието на валидирана сертификация от Microsoft ще помогне на възпитаниците на елитното училище да започнат успешна кариера.

MTA сертификатите са една от първите сериозни крачки по пътя за навлизане по-надълбоко и професионално в областта на технологиите. Сертификатите на МТА се отнасят до широк спектър от основни технически концепции, оценяват и валидират основните познания и повишават техническата надеждност. 

Сертификатът МТА потвърждава, че притежателят му има първоначални знания, необходими за започване на реална кариера в областта на информационните технологии. Сертификатът е предназначен за начинаещи и валидира основните познания в различните ИТ направления. Освен това подготвя учениците да се включат в обучения за напреднали, включващи по-високите нива, каквито са MCSA и MCSD сертификацията.

Друго направление e Microsoft Office Specialist, което изгражда капацитета на съвременната работна ръка. Хора от всички професии се нуждаят от по-професионално използване на инструменти за обработка на информацията. В това направление нивата са три:

  • Microsoft Office Specialist Certification – потвърждава способността ви да се справяте с ежедневни задачи свързани с приложенията на Microsoft;
  • Microsoft Office Specialist Expert Certification – доказва, че имате усъвършенствани умения в ключови програми на Office като Word, Excel или PowerPoint;
  • Microsoft Office Specialist Master e най-високото ниво на владеене на продуктите на Microsoft Office.