Вече сме част от световната мрежа на CISCO Academy

Учителите по програмиране и технологии г-жа Данаила Стаматова,  г-н Александър Иванов блестящо защитиха сертификатите за инструктори в CISCO Academy на 8 февруари в София. Гимназията е част от по амбициозна програма на Българска асоциация на мрежовите академии, която стартира процесите на обучение на преподаватели от страната, благодарение на инициативата на Българската стопанска камара и нейният председател  Радосвет Радев.

Обучението на ученици от гимназията и града ще стартира от лятото на 2019 година и ще се провежда в гимназията, където има създадени модерни технологични лаборатории по технологии.

Курсове, разработени от около 150 специалисти на Сиско, много от които с докторски степени в различни области, са разпределени в модули по 70 часа и са на английски език. Материалът включва теория, но и много практически занятия върху реално оборудване, както и множество тестове за междинна проверка на придобитите знания. Програмата е онлайн – лекциите се свалят от Интернет, което дава възможност те да се осъвременяват според развитието на технологиите. Всяка нова версия на учебния материал се публикува в Интернет от Сиско и е защитена с парола. До нея имат достъп преподавателите и когато материалът е обновен, те могат да заменят стария с новия без много усилия. Това е голямо предимство за образователните системи

Всички курсове са разпределени в модули по 70 часа. Във всички Сиско академии се преподава по едни и същи лекции, изготвени от специалисти на Сиско. Академиите получават като дарение лекциите от Сиско, но самият образователен процес протича в академиите, а не в офиса на Сиско. Всяка академия сама определя цените си на модул, като по свое усмотрение прави отстъпки за ученици и студенти. Средно цената за България се движи между 250 и 300 лв. на модул. За курса по мрежи CCNA е необходимо да минете 4 модула, като това може да стане за не по малко от 6 месеца. Курсовете за ниво Професионалист (CCNP) са съответно с по-висока цена на модул

Можете да откриете гимназията в списъка на съществуващите академии по света:

https://www.netacad.com/academy/46527?academy_type=ca