Проект за модерно дуално обучение стартира в гимназията

Проектът за създаването на нова професионална гимназия в Бургас е резултат от ефективната работа на Община Бургас, включването на успешни компании от ИТ индустрията, работещи в България, университетите в града и образователната общност. Създателите на проекта разработиха стратегия, която има за цел да възпитава и обучава специалисти с висока добавена стойност в сферата на технологичната индустрия, които допринасят за ръста на икономиката в община Бургас и Югоизточна България.

Училището съвместява теоретично и проектно базирано обучение (PBL). Този подход превръща ученето в активен процес, който води до цялостно овладяване на знанията, повишава мотивацията и насърчава развитието на умения, които са от съществено значение за пазара на труда през 21-ви век. Технологичната среда e изградена на база синхронизация на облачни и локални административни услуги, които позволяват ефективно натоварване на наличната техника. Това налага дигитална дисциплина, така необходима в процесите на обучение.

Учениците са ръководени от наставници от бизнеса, които ги съпровождат в пътя към знания, умения, любознателност и развиване на техния потенциал. Тази необходима подкрепа води до повишаване мотивация на децата за изследване и творчество. Възпитава в тях самостоятелност, съзидателно, активно и отговорно отношение към света. Наши партньори и добри приятели са компаниите “ТехноЛогика “, “Мусала Софт”, “Скейл Фокус”, “EPAM Systems”, Империя Онлайн АД , “BULPROS”. Заедно изграждаме учебни дейности, които се извършват онлайн с технологии, предоставени от компаниите и изградени като синхронизирани системи от гимназията.

Професионалистите са до нас ежеседмично!

“Скейл Фокус” е една от софтуерните компании, която участва в създаването на професионалната гимназия и продължава да е изключително ангажирана и до този момент в програмата ни. Всеки петък Красимир Костадинов, ръководител научноизследователска и развойна дейност, и екип осъществяват онлайн обучителни сесии за нашите ученици, насочени към най-нашумелите софтуерни теми като Блокчейн. „Часът на Скейл Фокус“ се възприема изключително позитивно от учениците и им дава представа за софтуерната дейност чрез примери от реални проекти. Част от служителите на компанията се присъединяват като част от стажантски програми и тясното сътрудничество с университетите и училищата в Бургас.

“ТехноЛогика” е  утвърдена българскa ИТ фирмa.  Те са технологичен партньор на уважавани компании и организации като им помагат да усвоят и/или да се възползват от нови ИТ в свои разработки и проекти. Управлението на знанието тук е ключово. Те намират не само среда и екип, с който постигат повече и по-значими професионални резултати, но и съмишленици да променят България. Създаваме заедно системи, които спасяват човешки живот( ИСУВ Бургас), спестяват милиони часове годишно на гражданите и бизнеса при получаване на удостоверения и справки (RegiX), повишават конкурентоспособността на икономиката. Разработките им подпомагат България да изпълнява задълженията си като член на НАТО и ЕС. Инвестират непрекъснато в интелектуална собственост  – от първия продукт HeRMeS (’95)  до GDPR Compliance Manager(2018). Вече четвърт век реализират множество програми в помощ на образованието – от 1993 г. работят с ВУЗ през различни форми, инициират програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“, която повиши интереса и качеството на преподаване в 10 технически университета в страната. През юни 2018 г. откриха собствен интерактивен център за наука и технологии TechnoMagicLand, който има за цел да запали искрата на интереса към STEM у децата на възраст 7-14 г.

“ТехноЛогика” подкрепя учебния процес в Професионалната гимназия по компютърно програмиране и софтуерни технологии в Бургас чрез участието на негови програмисти, които споделят опита си в създаването на големи информационни системи с различни програмни езици, бази данни, уеб, десктоп и мобилни приложения чрез използване на разнообразни информационни технологии.

Следващата стъпка към практически ориентираното образование на учениците е създаването на училищна фирма, за която ние ще подберем подходящи за нивото им задачи и проекти и ще бъдем техни ментори как да приложат наученото и да учат чрез правене.

Университетите с активна дейност в гимназията.

БСУ и ПГКПИ участват в съвместни дългосрочни учебно-образователни проекти. На срещи с учениците преподаватели от БСУ изнасят лекции и беседи в областта на софтуерните и хардуерни компютърни технологии и внасят своя дял в учебната и извънкласна професионална подготовка на учениците. БСУ е инициатор и домакин на тазгодишното издание на националната олимпиада за ученици по компютърно програмиране през месец май. Бургаският свободен университет е готов да разработи специален учебен план за бакалавърска степен по “Софтуерно инженерство и компютърни науки” на всички завършили ПГКПИ ученици, отчитайки тяхната базова подготовка в училището.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ e институционално акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и работи активно с бизнеса в развитието на специалностите, свързани със софтуерно инженерство. Университетът е организатор на Хакатон – Бургас, където ученици на ПГКПИ за първи път участваха със собствени разработки и спечелиха наградата „Летящ старт“.