CJBurgas – ежеседмични турнири по програмиране

Обучението по програмиране изисква дисциплина, последователност и писане на правилно структуриран код, това изгражда  увереност и творчество в учениците, развива се логика да създадат свят от неограничени възможности, където те могат да изградят свои собствени пътища и решения по свой собствен начин.

За да бъде проверката на кода справедлива и ефективна е изградена система за автоматизирана проверка CJBurgas, която се използва от учителите в гимназията. В обучението по програмиране се използват интерактивни игри, те помагат на учениците да разбират по-добре основите на програмирането. Също така, те развиват логическо и креативно мислене!

Да програмираш е трудно, но визуалното програмиране  помага да бъдат визуализирани основни алгоритми.
Преминаването през задачи в различните видове
онлайн среди за програмиране помага за визуализирането
изпълнението на кода.

Имплементирането на система за автоматична проверка на код, ускорява и проверява кода напълно безпристрастно при еднакви условия за всеки ученик.

Ежеседмичните турнири, които проверяват готовността на учениците да пишат код бързо и ефективно, те ще изградят умения за концентрация при решаване на проблеми, ефективно използване на времето и организираност.

В края на учебната година учениците ще могат да пишат код много по ефективно и алгоритмизирано.
Приложението на знанията по програмиране практикуваме в различните лаборатории по роботика и изкуствен интелект. Три клуба работят в гимназията за програмиране на електронни компоненти с ардуино, промишлена роботика/техномехатроника/ с доботи, програмиране на изкуствен интелект с хуманоидния робот Pepper.