Запишете се за изпит за сертифициране В1 – Preliminary English Test за ученици на гимназията до 16 април

В днешния свят доброто владеене на английски език е задължително за успешна реализация и високо самочувствие! Ние знаем, че не винаги е лесно да се обучаваме по английски език, което отнема много време и специалисти! През първата година в гимназията екипът учители по английски език обучават учениците по модерна, дигитализирана система на Macmillan. Те организираха в часовете по занимания по интереси обучителен курс за подготовка за явяване на сертификационен изпит.
Валидирането на знанията преминава през процес на подготовка и явяване на сертификационни изпити.

Екипът на ПГКПИ насърчава изучаването на английски език и сертифицирането за ниво на владеене на езика. Обявяваме изпитна сесия за явяване на изпит за защитаване на В1 – Preliminary English Test /PET/ ниво, пред изпитния борд на Кеймбриджкия университет, Великобритания /University of Cambridge Local Examination Syndicate – Cambridge Assessment English/.

Изпитът ще се проведе на територията на гимназията, на 22 юни 2019 г. Изпитните материали се изпращат директно от изпитния борд и се проверяват пак там. Регистрацията за изпита се извършва до 16 април 2019 г. Регистрационната такса в размер на 258 лева включва издаването на международно признат сертификат за ниво на владеене на езика.

На регистриралите се участници от ПГКПИ предлагаме безплатна подготовка с решаване на тренировъчни тестове, през периода 20.04-20.06.2019 г. Родителите, които желаят да получат повече информация за сертификационните изпити, моля да се регистрират за специализирана родителска среща с формата: