Пътят към успеха в технологиите MOS

Пътят към успеха е поредица от статии, предназначени да помогнат на учениците да разберат по-добре сертификационните пътища, възможностите за кариера, свързани с тези сертификати, и следващите стъпки след сертифицирането. 
ИТ специалистите трябва да притежават умения и знания, за да поддържат и администрират разнообразни продукти, които позволяват на крайните потребители да извършват бизнес.

Първите ученици избрали тази първа стъпка за изграждане на своите умения са вече положили своя първи сертификационен изпит. Те продължават своето обучение до ниво експерт.

Сертификатът MOS Specialist дава възможност на ИТ професионалистите да сертифицират набор от умения, свързани с най-популярните продукти на Microsoft, включително WORD, OUTLOK, продукти използвани от всеки икономически зает човек. Обикновено сертификацията за МОS е на нива специалист, експерт и майстор/Specialist, Expert, Master/, които показват нивото на владеене на тези продукти.

MOS сертификацията е за тези, които искат да демонстрират умения в една или повече програми на Office. Сертификацията за производителност е за тези, които искат да използват Microsoft Office и да разположат облачни и хибридни решения на Microsoft Office. Тази компетентности ви правят доказан експерт в Office, които ви дават уменията необходими при последващите избори за овладяване на технологии свързани с Office 365 и други облачни услуги.  По-високото ниво на сертифициране е MCSA Office 365 или MCSE Productivity, превръщането в сертифициран Microsoft Office Specialist е чудесна входна точка.