ХАКАТОН – МАЙ 2019

Предстоящият хакатон в Бургас ще се проведе в гимназията е  предизивикателство за разработване на софтуерни приложения. За участие се допускат в отборен екип студенти и ученици с познания в областта на информационните технологии. Съгласно предварително зададена тема “Създаване на приложения и игри за обучение и/или виртуална реалност” целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение. Във всяко издание лектори от водещи български и международни компании представят актуалните тенденции за развитие в IT сектора.

Амбицията на организаторите е събитието да стимулира прилагането на съвременните технологии в ежедневието на хората и живота в града. Хакатонът ще има важен принос за развитие на ИТ общността в Бургас. Допълнителните очаквани ефекти са сформиране на екипи от хора, които се допълват като знания и умения, и продължават работа по проектите след приключване на събитието.

Няма ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици. Необходимо е екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код.

Очакваме Ви в най-модерната гимназия за подготовка на програмисти в Бургас!

Регистрация