Смелите учители на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Преподаването е призвание, важно и променящо живота на много хора – не само на учениците, но и на самите преподаватели, защото учебният процес е двустранна комуникация. Да се грижиш за толкова много деца 45 часа всяка седмица, като се стремиш те наистина да научат нещата … това може да е доста голямо предизвикателство. Учителите, приели мисията на професионалната гимназия, са изключителни хора. Въпреки неизвестността и трудния начален старт, след големи ремонтни дейности, в които те участваха на финала, не се отказаха да преследват високите образователни стандарти.

Да добавим и напълно новите подходи при обучението, които те реализират всеки ден, това обаче не ги  обезкуражи да преследват високи цели за всеки един ученик, записал специалност в гимназията през тази така важна за всички ни първа учебна година. Нека просто да кажем, че работата може да бъде изключително енергоизискваща.

Да не забравяме и родителите, които толерантно, с много разбиране и любов насочват своите деца по трудния път на технологиите. Те просто искат децата им да се справят добре в училище. Те са ангажирани, отговорни и съвременни родители. Затова учителите дават обратна връзка, предлагат подобрения и се вслушват в родителските съвети, защото всички ние споделяме една обща цел – след 5 години да изпратим смели,  амбициозни и самоуверени млади хора, готови да покоряват върхове, да създават иновации, да работят за общественозначими каузи и гордо да заявяват, че са възпитаници на най-младата гимназия в България.

Любов и надежда за много успехи на учениците, обучавани в тази гимназия, са изпълнили сърцата на тези смели и всеотдайни хора!

Да ни е честита наградата от кмета на тази прекрасна община!