OpenDay 2019 – New Vision for Education

В края на една динамична учебна година желаем да споделим нашите първи стъпки в изграждането на най-новата професионална гимназия в България за 2018 година!
По-специално, ние работим по образователните технологии, които могат да допълват съществуващи  педагогически подходи, например базирани на проекти, експериментални, изследователски и адаптивни методи на обучение. В допълнение, към образователните технологии сме стартирали уникално дигитално решение, което улеснява преподаването на умения от 21-ви век, като комуникация, креативност, постоянство и сътрудничество.

Основополагащите направления на грамотността измервахме с начина, по който учениците прилагат основните умения в ежедневните задачи. Тези умения служат като основа, на която учениците трябва да изграждат по-напреднали компетенции и характерни качества. Тази категории включват езикова, математическа грамотност, научна грамотност, дигитална грамотност, финансова грамотност, както културна и гражданска грамотност. Придобиването на тези умения беше във фокуса на допълнителната програма развита от гимназията през годината. Серията от математически състезания свързани с логическо мислене, като дигитална математика, Viva математика ни дадоха ясна представа колко много образователната система е изгубила посоката към логическото мислене. Практически ориентираното обучение по  технологии ни ориентира към изследователски и адаптивни методи, които създадоха интерес у учениците към дейности свързани с програмиране. 

Невероятната подкрепа на компаниите в техните вдъхновяващи лекции ни насочваха към реалния ритъм на технологичния бизнес. Сверяването на часовника с най новите технологии ни насочи към изграждането на международен изпитен център за ИТ сертификати, както и достъп до две световни академии Microsoft Imagine Academy и Cisco Academy.

Ние сме организирали на 21 юни 2019 година в гимназията мероприятия свързани с нашата работа през годината и каним желаещите учители и ученици да ни посетят от 12,00 – 17,00 часа.

Начало
Край

Лекционна Зала
Учебна Фирма
Зали
Учебна сграда
Беседки
Градината
12,00-12,40

Умения необходими
в 21 век.
Димитрина Тодорова

LegoRobots
Зала 102
Данаила Стаматова, Мариана Енчева

Zumo Robotics
2019
Красимир Ватев

12,50-13,35

Artificial Intelligent
Проекти за Pepper
Мариана Енчева

LegoRobots
Зала 102
Данаила Стаматова

JudgeTime
2019
online
104+106
Александър Иванов

13,40-14,25

Сертификационни изпити
в ИТ
Димитрина Тодорова

LegoRobots
Зала 102
Данаила Стаматова,

14,35-15,20

Финални кръгове
Green vs Gray Technologies
Категории
Smart Homes, Recycling Materials

Soft Skills
Вилиана Костова
Зала 102

Digital Arts
Златка Коева
Беседките в градината

15,20-17,00 Финални кръгове
Green vs Gray Technologies
Категории
Energy, Transport

Soft Skills
Вилиана Костова
Зала 102

18:00 ЧАСА ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА “Напразните усилия на любoffта – ЧАСТ1