ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ В МОРСКО КАЗИНО

На 8 ноември от 15,30 часа в зала “Георги Баев”, Морско Казино, Бургас ученици, учители и представители на компаниите от ИТ сектора открили офиси в Бургас ще представят професиите свързани с програмирането и възможностите за обучение в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ.

Каним учениците от прогимназиите заедно с техните родители да се запознаят с учебните програми, дневния режим, сертификационните програми и бъдещата реализация на децата избрали да се обучават в гимназията.

Все по-често се твърди, че роботите ще изместят хората в много голяма степен и ще поемат част от функциите им на трудовия пазар. От друга страна недостигът на квалифицирани кадри ще става все по-сериозен проблем в глобален план, като търсенето ще надвишава предлагането. Обучението на специалисти необходими да изграждат и управляват Индустрия 4,0 е отговорност на цялата общност. В тази връзка създаването на образователни структури, които са близки до реалната среда на производство е изключително важно. Направленията в които работим са:

Развитие на интелигентна иновативна и устойчива промяна на професионалното образование.

Промяната е човешкият капитал и развитие на умения необходими в 21 век.

Създаване на системи за опазване на околната среда.

Ние ще представим нашата иновативна програма по която работим още от първата година, сертификационните програми по които ще се обучават учениците до завършването, менторските и разширените програми за личностно развитие, които са в ход.

Програмирай бъдещето още от днес!