HACKING STEM СИСТЕМА – ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

Най-новата Hacking STEM система за обучение на ученици от 5 до 7 клас ще представят учителите на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас.
Моля желаещите учители да попълнят онлайн анкетна карта до 29 ноември 2019 годинал Обучението е безплатно без кредитна точка и подарък два проекта от комплекта. Можете да получите квалификационна точка по Програма: Интегрирано проектно-базирано обучение в областта на STEM науките,
Регистрирайте се с https://forms.gle/mpXgw9HjPhfkpUND7

Майкрософт България, в партньорство със Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с водещи научни и образователни организации, която си поставя за цел да създаде, тества и въведе изследователският подход в образованието.
Разработените проекти са мултидисциплинарни, обхващат различни аспекти от STEM науките и целят ранното изграждане на умения на 21ви век в учениците
Обезпечава учебният процес с всички необходими педагогически материали, а ресурсите за практическите задачи са на цени, които всяко училище може да си позволи.
Проектите са предназначени за ученици от 5-7 клас (10-14 години).
Реализират се в извънкласните форми на обучение.
Всеки проект отнема между 6 и 10 учебни часа (препоръчва се блоково обучение)
Учениците работят в екип от 5 човека
Препоръчителен оптимален брой ученици: 15 (3 екипа по 5 ученика)
Обучението ще се проведе в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас
на 30 ноември от 10,00 – 16,00 часа.
Всеки от учителите ще получи два от проектите в комплекта, ако участват двама учители от едно училище, то те ще получат пълния комплект с проекти.
Желаещите да получат кредитна точка трябва да отговорат в анкетата за това и да носят със себе си платежното нареждане с платената сума и данни за дипломата за завършено образование.