КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Резултатите от Коледното математическо състезание 2019 са вече публикувани на сайта на състезанието.https://competitions.codingburgas.bg/

Вашето място в класирането ще бъде изпратено на електронните пощи, попълнени при регистрация до 20 декември 2019.
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 7 ЯНУАРИ 2020 ОТ 16,00 ЧАСА В МОРСКО КАЗИНО БУРГАС!

Обобщена статистика за резултатите по класове можете да изтеглите от Rezults
Преглеждане на изпитните работи не е предвидено. За детайли можете да се свържете с екипа на училището, в което детето се е явило.

Можете да генерирате сертификат за участие в сайта на състезанието
https://competitions.codingburgas.bg/Competitions/6/Participants/Certificates

Внимателно и точно попълнете трите имена, класа и училището в което се обучавате в момента.

Ако вие не сте спазили срока за регистрация и сте участвали без да имате регистрация,
обърнете внимание на границите от точки, за които се присъждат награди:

Първи клас – над 61 точки включително, получават награди;

Втори клас – над 47 точки включително, получават награди;

Трити клас – над 48 точки включително, получават награди;

Четвърти клас – над 50 точки включително, получават награди;

Пети клас – над 50 точки включително, получават награди;

Шести клас – над 55 точки включително, получават награди;

Седми клас – над 82 точки включително, получават награди;

Осми клас  – над 47 точки включително, получават награди;

Девети до Дванадесети клас – над 47 точки включително, получават награди;

Моля заповядайте на официалното връчване на награди в Морско казино Бургас на 7 януари 2020 година от 16,00 часа.

Весели празници и щастливи Коледни дни!