СЕРТИФИЦИРАЙТЕ СЕ ДНЕС, ЗА ДА УСПЕЕТЕ УТРЕ

Живеем във вълнуващи времена, където технологиите са навсякъде. Докато думите „дигитална трансформация“ се чувстваха прекомерно използвани, днес ние наистина сме в дигитална ера, където толкова голяма част от нашите технологии драматично се трансформират. Тъй като светът преминава към глобална икономика и по-лесно придвижване на служителите в засилена конкуренция, наблюденията показват пропаст в технологичните умения.
Докладът за ИТ умения и заплати за 2018 г. от Global Knowledge потвърждава, че пропуските в уменията са глобален проблем. Проучване сред 14 300 ИТ професионалисти по целия свят, вземащи решения в ИТ, отчитат разлика между нивата на уменията на техния екип и знанията, необходими за постигане на организационни цели. Налице е необходимост за синхронизиране на нуждите на работодателя с уменията на работната сила, това се постига с обучение по световно утвърдени стандарти и сертифициране.
Сертифицирането, по-специално сертифицирането на начално ниво, помага да се изгради квалифицирана работна сила, която да отговаря на нуждите на работодателите и правителствените технологични инициативи.
Предлагайки правилния баланс на академичните постижения и уменията в реалния свят, ние даваме на учениците увереността и мотивацията, от които се нуждаят, за да успеят както в училище, така и в бъдещата кариера.
Няколко проучвания показват, че учениците, които се сертифицират, имат повишен процент на завършване, по-висок успех, след средно образование и добра ориентация за работните места. Сертифицирането превръща портфолиото в професионално издържано.
Adobe попита настоящите и амбициозни професионалисти в областта на цифровите медии за най-важното за старта на успешна кариера в цифровите медии. На въпроса какво би накарало резюмето на професионалистите в областта на цифровите медии да изпъкне, ако не е наличен опит, 61% са отговорили на демонстративни познания за инструментите за дигитален дизайн, а 44% – на сертификатите за дигитални медии. Всички са съгласни, че сертификатите могат да помогнат на кандидатите да докажат своите умения пред бъдещите работодатели.
В проучване на Microsoft Certified Professional 91% от мениджърите по наемане на работа заявяват, че смятат сертифицирането на служителите като критерий за наемане на работа. То е гаранция за познаване на основни технологични направления и ориентация в технологиите, както и умения за бързо навлизане на начинаещите в професионалните работни екипи.
Компанията Cisco в отговор на въпроса “Защо да се сертифицираме?” отговаря по следния начин: Киберсигурността е спешна нужда във всички технологични сектори, които непрекъснато се развиват в условията на все по-сложни кибератаки. Днес не можем без: Център за данни, който да играе централна роля в бизнес пейзажа; Интернет на нещата, жизненоважен за дигиталния ни живот в неговата способност за свързване на потресаващо количество данни и устройства; Софтуера мрежа, която доведе до промяна в начина на управление на мрежите чрез автоматизация. Но чрез всичко това маршрутизирането и превключването остава основа на знанието, от което професионалистите в ИТ мрежите могат да изградят своето кариерно приключение. Професионалистите считат, че 10-15 години са необходими за изграждане на добър професионалист, наистина няма време … трябва да започнем от днес!