TEHNOLOGY ASSOSIATE E ЧУДЕСНО НАЧАЛО

MTA сертификатите са чудесно начало, ако искате да влезете в областта на технологиите. MTA сертификатите са насочени към широк спектър от основни техологии, оценяват и утвърждават основните технически знания и повишават техническата компетентност. Тази серия от изпити ориентира начинаещите в области в многоаспектния свят на технологиите и им дава ясна представа за профилирането в ИТ сектора. Три ключови направления са оформени в обучителните и сертификационни програми:

 

Database
Developer
IT Infrastructure

 

 

Пътят на професионалистите започва с овладяване на фундаментални знания по технологии и учениците на ПГКПИ през 2019 година взеха своя първи сертификационен изпит в направление Developers – 375: HTML5 App Development!
Това е само началото на серията от обучения завършващи със сертификационни изпити. Очаква се в края на X клас те да могат да изберат едно от направленията и до XII клас да овладеят професионално поне едно от тях.
Те ще бъдат първите гимназисти успели да изградят своите технологични умения чрез обучителните програми на световната Microsoft IT Academy! Учителите по технологии в ПГКПИ регистрираха и конфигурираха сертификационен център в гимназията, което направи възможно явяването на изпити да се случва като част от учебното време!

Адмирации за първият випуск на гимназията и успехи в нелекия път който са поели!